رئیس جمهور وزارت نیرو را محیط زیستی کند

تاریخ نشر: 1396/06/11 تعداد بازدید: 486 کد خبر: 27mhe4yf
با توجه شرایط حساس محیط زیستی کشور و این که ریاست محترم دولت تدبیر و امید در حال بررسی انتخاب گزینه وزارت نیرو می باشد برای جلوگیری از امنیتی شدن محیط زیست و تبدیل شدن این وزارت خانه به بمب ویرانگر محیط زیست طبیعی و انسانی چند نکته مهم مورد توجه قرار گیرد

اکنون در برهه ای از تاریخ قرار داریم که کشور ما با مشکلات گوناگون آب و محیط زیست مواجه است. در طی چندسال اخیر چالش های ناشی از توسعه سازه ای و سومدیریت منابع و مصارف آب، سرزمین بزرگ ایران را به سوی شرایط خطرناک محیط زیستی و نزاع های اجتماعی سوق داده است و بدون اغراق می توان گفت عملکرد چند وزارت خانه مرتبط در بوجود آمدن اوضاع کنونی نقش زیادی داشته اند. در این میان وزارت نیرو به مقتضای وظایف و تکالیف سهم زیادی داشته است. شرایط موجود زنگ هشداری است که اکنون انتخاب وزیر نیرو باید فارغ از لابی و نفوذهای سیاسی انجام شود. وزیری متفاوت از رویکردهای تکراری و روزمره وزرای قبلی در وزارت نیرو می تواند نقطه عطفی در این مسیر سنگلاخی پیش رو باشد. با توجه شرایط حساس محیط زیستی کشور و این که ریاست محترم دولت تدبیر و امید در حال بررسی انتخاب گزینه وزارت نیرو می باشد برای جلوگیری از امنیتی شدن محیط زیست و تبدیل شدن این وزارت خانه به بمب ویرانگر محیط زیست طبیعی و انسانی چند نکته یادآوری و تاکید می گردد:

- وزارت نیرو وزیری نیاز دارد که دغدغه فکری وی توسعه پایدار همه استان ها بر اساس طرح ملی آمایش سرزمین باشد

- اعتقاد راسخ به پیامدهای امنیتی و محیط زیستی سومدیریت منابع انرژی به ویژه منابع آب داشته باشد

- توجه ویژه به تامین منابع آب پایدار استان های مرزی به خصوص استان خوزستان به عنوان قطب اصلی تامین انرژی کشور و این که هرگونه خدشه در پایداری منابع آب و محیط زیست این منطقه به کلیت منافع و امنیت ملی کشور آسیب وارد می کند

- داشتن دانش دیپلماسی آب و رویکرد هیدروپلیتیک(ژئوپلیتیک آب) محلی و ملی و جهانی در برنامه های راهبردی وزیر نیرو

- باور به اشتباه بودن سیاستگذاری های منابع آب در سال های گذشته که منجر به رقابت های منفی و شدیدی بر سر غصب آب در اقصی نقاط کشور شده است به طوری که تنش های گسترده ای میان جوامع و استان های کشور ایجاد شده است

- مبارزه با رویکرد استان گرایانه انتقال آب بین حوضه ای به عنوان راه حل کذایی کمبود آب و رعایت این نکته که انتقال آب مانند انتقال و توزیع ملی نفت نمی باشد

- عدم تکرار مدیریت غیرآمایشی منابع انرژی و آب که نشان از ناآگاهی مدیران قبلی از تنگناها و پتانسیل های سرزمینی بوده است

- اعتقاد واقعی به سند راهبردی توسعه درازمدت منابع آب کشور داشته باشد و در این مسیر رعایت شاخص های توسعه پایدار منابع آب مورد توجه جدی قرار دهد

- سرلوحه قراردادن محیط زیست پایدار، اقتصاد پایدار و جامعه پایدار در برنامه های آتی وزارت نیرو

-حساسیت و بحرانی بودن بخش آب وزارت نیرو ایجاب می کند وزیر از مدیران بدنه آب وزارت و از میان افرادی که رویکردی متفاوت از وزرای پیشین، سابقه عملکرد غیرسیاسی و عاری از شبهه لابی های منطقه ای انتخاب شود

مکررا توصیه می شود بهترین گزینه را سمن های منابع آب و محیط زیست به عنوان برآیندهای رویکرد مردم کشور می توانند برای سکانداری وزارت نیرو پیشنهاد دهند.


داریوش بهمئی، دبیرانجمن صنفی مهندسان صنعت آب

دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
5 + 1 =