یک حسرت ملى تنها ٥٠ یوز باقیست ...

تاریخ نشر: 1396/06/12 تعداد بازدید: 1245 کد خبر: 4btk3n56
با وجود تلاش های فراوان برای حفاظت از# یوز توسط پروژه حفاظت از #یوزپلنگ آسیایی و محیط بانان یوز در مناطق مختلف، تهدیدات اصلی یوز شامل دام و دامداری، تصادفات جاده ای، کاهش طعمه های #یوز و معدن کاوی و استخراج مواد معدنی؛ همچنان جان #٥٠ یوز باقی مانده را تهدید می کنند . این کمپین ملى تلاش دارد با کمک های مالی شما ١٢ آغل را از پارک ملی توران به جای خارج از منطقه پارک ملی انتقال دهد. تا در این فاز اول منطقه ای امن ١٠٠ هزار هکتاری برای #یوزها ایجاد کنیم. با تمرکز بر راه حلهای موجود، کمک و حمایت مالى شما از کمپین ملی #یوزتاابد با شماره گیری #٤٤٤*٧٨٠* باعث رفع این تهدیدات خواهد شد تا نظاره گر یک #حسرت_ملی نباشیم اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام: https://t.me/youzTaAbad #یوزتاابد

با وجود تلاش های فراوان برای حفاظت از# یوز توسط پروژه حفاظت از #یوزپلنگ آسیایی و محیط بانان یوز در مناطق مختلف، تهدیدات اصلی یوز شامل دام و دامداری، تصادفات جاده ای، کاهش طعمه های #یوز و معدن کاوی و استخراج مواد معدنی؛ همچنان جان #٥٠ یوز باقی مانده را تهدید می کنند .

این کمپین ملى تلاش دارد با کمک های مالی شما  ١٢ آغل را از پارک ملی توران به جای خارج از منطقه پارک ملی انتقال دهد.  تا در این فاز اول منطقه ای امن ١٠٠ هزار هکتاری برای #یوزها ایجاد کنیم.

با تمرکز بر راه حلهای موجود، کمک و حمایت مالى  شما از کمپین ملی #یوزتاابد با شماره گیری #٤٤٤*٧٨٠*  باعث رفع این تهدیدات خواهد شد تا نظاره گر یک #حسرت_ملی نباشیم 

اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام:

https://t.me/youzTaAbad

#یوزتاابد

دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
7 + 5 =