خبرهایی از اتفاق نظر نهایی روی محمدرضا شمسایی مدیرعامل بزرگترین شرکت وزارت نیرو و مسئول کارگروه آب، کشاورزی و محیط زیست شورای امنیت ملی به عنوان گزینه اصلی وزارت نیرو

تاریخ نشر: 1396/06/06 تعداد بازدید: 477 کد خبر: y84dg7dn
شواهد امر نشان از اصرار و حمایت همه جانبه سمن ها و گرو ه های سیاسی و غیرسیاسی نقاط مختلف کشور به عنوان مطالبه گر تغییر رویکردهای وزارت نیرو، از محمدرضا شمسایی برای وزارت نیرو دارد و مشاوران نزدیک دکتر روحانی نیز با آگاهی از تجربه عدم رای اعتماد مهندس بیطرف و حساسیت های مجلس به وزارت نیرو تاکید دارند

با نزدیک شدن به پایان هفته دولت گمانه زنی های تازه درباره معرفی افراد جهت وزارت خانه های نیرو و علوم در دولت افزایش یافته است. در این میان وزارت نیرو که سهم قابل توجه ای در پیامدهای محیط زیستی کشور داشته و دارد بیشتر مورد توجه رسانه ای و رایزنی های گروه ها و افراد فعال محیط زیست و منابع آب قرار گرفته است. موضوع چالشی انتقال آب بین حوضه ای و احداث سدهای پی در پی و سازه های دیگر منابع آبی به پاشنه آشیل گزینه های مطرح تبدیل شده است و نیز خط قرمز سمن ها در مورد هر گزینه وزارت نیرو اعلام شده است.

خبرهای رسیده به انجمن صنفی مهندسان صنعت آب حکایت از این دارد که قریب به اتفاق سمن های منابع آب و محیط زیست کشور بر نظر منفی به گزینه هایی که قبلا در جایگاه تصمیم گیری سازه ای وزارت نیرو قرار داشته اند اتفاق نظر دارند و به شدت اصرار بر گزینه ای غیر از این افراد اما دارای سوابق اجرایی در هر دو بخش انرژی یعنی آب و برق داشته و در عین حال رویکرد محیط زیستی ملی را نیز دارا باشد دارند. نشانه ها در فضای مجازی و حقیقی و اخبار رسیده از دولت حکایت از آن دارد حلقه نزدیک به دکتر روحانی از چند کانال در پی کسب موافقت و رضایت محمدرضا شمسایی برای تصدی وزارت نیرو هستند چرا که تاکنون خود وی به دلایل گوناگون و چالش برانگیز وظایف و تکالیف وزارت نیرو به سختی سیگنال موافقت ارسال می کرد ولی شواهد امر نشان از اصرار و حمایت همه جانبه سمن ها و گرو ه های سیاسی و غیرسیاسی نقاط مختلف کشور به عنوان مطالبه گر تغییر رویکردهای وزارت نیرو، از محمدرضا شمسایی برای وزارت نیرو دارد و مشاوران نزدیک دکتر روحانی نیز با آگاهی از تجربه عدم رای اعتماد مهندس بیطرف و حساسیت های مجلس به وزارت نیرو تاکید دارند این گزینه که برآمده از نواحی دارای چالش محیط زیستی ریزگرد و دارای سوابق طولانی مدیریت منابع آب و خوشنام در میان سمن ها می باشد برای راس وزارت نیرو به مجلس معرفی گردد ضمن این که ریاست جمهوری نیز تمایل و تاکید دارد گزینه وزارت نیرو به راحتی و به دور از حواشی رای اعتماد مجلس را کسب نماید

دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
6 + 3 =