سازمان های مردم نهاد و انتخاب وزیر نیرو

تاریخ نشر: 1396/05/29 تعداد بازدید: 420 کد خبر: z2ywsuqd
ریاست محترم جمهور می بایست پیام این موضوع را بگیرند که کشور ما در بخش محیط زیست و منابع آب مشکل حاد مدیریتی دارد ضمن اینکه نهادهای مردمی بخش آب و محیط زیست از دوران کودکی گذشته و در حال بلوغ می باشند. معیارهای آنها نه سیاسی است نه قومی و فقط بر اساس دغدغه های ملی می باشد

فرآیند معرفی آقای بیطرف به مجلس جهت تصدی وزارت نیرو از ابتدا با واکنش های گسترده کارشناسان، صاحبنظران و سازمان های مردم نهاد (سمن ) منابع آب و محیط زیستی کشور روبرو گردید و نتیجه آن آگاهی و تمرکز بیشتر نمایندگان مجلس بر رویکردهای وی شد به طوری که رای اعتماد به وزارت ایشان ندادند. این رخداد پیام های پیدا و نهان بسیاری برای مخالفین و نیز موافقین برنامه ها و رویکرد سازه ای ناکام بزرگ کابینه معرفی شده دارد. تمرینی دموکراسی وار برای سمن های کشور که این بار نتیجه دلخواه آنها را در پی داشت و همچنین هشداری به مسئولان و دولتمردان محترم که پیامدهای تصمیم سازی و تصمیم گیری خود را در توسعه پایدار در نظر داشته باشند. در واقع جناب آقای بیطرف قربانی مجموعه ای از سومدیریت های خویش و همراهان هم اندیشه صرفا سازه ای در مدیریت منابع آب شده است. ریاست محترم جمهور می بایست پیام این موضوع را بگیرند که کشور ما در بخش محیط زیست و منابع آب مشکل حاد مدیریتی دارد ضمن اینکه نهادهای مردمی بخش آب و محیط زیست از دوران کودکی گذشته و در حال بلوغ می باشند. کنش ها و واکنش های سمن ها شاید روزگاری فقط در حد نظاره گری بودند اما اکنون چشم ها، اندیشه و جنبش های آنها با هم مطالبه می کنند. پس از حمایت آنها برای جبران خسارت وارده به آب و محیط زیست کشور استفاده حداکثری نمایید چرا که آنها گزینه های برتری برای مدیریت منابع آب معرفی می کنند، افرادی که برآیندی از انتخاب شبکه دلسوزان واقعی منابع آب و محیط زیست می باشد که بدون هیچ چشمداشت و امتیازی سال هاست نسبت به شرایط آبی و محیط زیستی کشور هشدار داده و می دهند. معیارهای آنها نه سیاسی است نه قومی و فقط بر اساس دغدغه های ملی می باشد. برای اولین بار در تاریخ کشور نام خود را در انتخاب و معرفی وزیر نیرو  سربلند کنید و از سمن های منابع آب و محیط زیست کمک گرفته و گزینه بخواهید. مگر نه اینکه انتخاب اکثر وزرا بر اساس رایزنی گروه ها و احزاب سیاسی بوده است لااقل این پیشنهاد می تواند راهکار و فرآیندی غیر سیاسی برای تشویق و کمک به مدیریت برتر منابع آب و انرژی و نیز حمایت همه جانبه نهادهای مدنی غیرسیاسی در رفع معضل سومدیریت منابع آب باشد.

نویسنده: داریوش بهمئی دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت آب

دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
2 + 1 =