بیانیه انجمن در انتخابات سال 92

تاریخ نشر: 1392/05/04 تعداد بازدید: 3381 کد خبر: 7ftjhjk4

و جعلنا من الماء کل شی ٍ حی

بیانیه انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان

محضرکاندیداهای محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

بی شک هر دوره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نقطهی عطفی بی بدیل در مسیر پر فراز و نشیب این کشور بوجود آورده که مرهون حضور حماسی مردم همیشه در صحنه کشور عزیز اسلامیمان  است. هم اکنون  نیز در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفته است، به پیشواز روزی خواهیم رفت که با تدبیر کاندیداهای محترم ریاست جمهوری و فعالان سیاسی کشور بار دیگر یک حماسه سیاسی بینظیر  برای همیشه در تاریخ کشور رقم بخورد.

  همانگونه که آگاه هستید، مزیتهای راهبردی هر ساختار مدیریتی در کشور عزیزمان بر اساس منابع طبیعی که به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار است شکل می گیرد. در این بین، آب به عنوان راهبردیترین بخش از گستره بزرگ محیط زیست  و کالایی مبنایی، مهمترین محور توسعه پایدار، امنیت غذایی و حتا حفظ شرایط موجود خواهد بود.

 از طرفی برای رسیدن به کمال مطلوب در مدیریت  و نیل به اهداف کمی وکیفی تصریح شده در قوانین بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ما نیازمند نیروی انسانی متخصص، متعهد و حایز شرایط استاندارد هستیم که بتواند سکان راهبری این منابع راهبردی را بر عهده بگیرد.

بی تردید هدایت صحیح این منابع توسط نیروی انسانی متخصص، ماهر و اخلاق مدار خواهد توانست در ایجاد حماسه اقتصادی که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است نقش آفرینی کند.

بنابراین از آنجایی که در اغلب برنامه های ارایه شده کاندیدا های محترم، اشاراتی ناچیز به محیط زیست ، منابع طبیعی و رویکرد در چگونگی شیوه اجرای اسناد بالادستی از جمله قوانین سیاست های  کلی نظام شده است؛ به نظر میرسد باید در این زمینه روشنگری بایستهتری صورت گیرد. شایان توجه آنکه این نهاد صنفی همواره مطالبات خود را بر اساس قوانین موجود کشور که هم جهت با منافع مردم شریف میهن عزیزمان بوده را در مراحل مختلف زمانی و از طریق رسانه های مختلف طرح کرده که متاسفانه نه تنها اغلب به هیچ یک دست نیافته، بلکه شرایط به قهقرا نیز رفته است. بنابراین، بار دیگر با تاکید بر قوانین موجود کشور مانند سند چشم انداز 1404، برنامه پنج ساله پنجم، قوانین سیاستهای کلی آمایش سرزمین، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون کار و ... لزوم حفظ و بهبود شرایط زیست محیطی و اجتماعی و با پافشاری برمطالبات جامعه کارشناسان و متخصصان شاغل در بخش آب و محیط زیست کشور و به عنوان تنها نهاد صنفی فعال در این حوزه، خواسته های خود را به شرح زیر مطرح ساخته و انتظار دارد کاندیداهای محترم برنامه های خود را در زمینه محیط زیست، منابع طبیعی و بهبود شرایط حرفه ای و صنفی شاغلان این بخش برای پاسخگویی به این قشر زحمتکش و افکار عمومی اعلام فرمایند :

الف- مطالبات زیست محیطی بخش آب

سرانه آب تجدیدپذیر ایران از 7000 متر مکعب در سال 1350، به 1700 متر مکعب در سال 1392 کاهش یافته است و با ادامه این روند، در سال 1404 به 1300 متر مکعب تقلیل خواهد یافت، در نتیجه بر اساس شاخصهای بینالمللی، کشورمان در شرایط تنش آبی و در بخشهایی نیز با بحران آبی روبرو خواهد شد لذا  در این بخش باید با استفاده از اهرم های تشویقی و تنبیهی و اقتدار نسبت به حفظ و حراست از منابع آبی موجود اقدام نمود بنابراین :

1-    پیاده سازی اصول مصرح در قانون آمایش سرزمین وپرداختن به مزیت های طبیعی و غیرطبیعی هر منطقه جغرافیایی در بهره­برداری از منابع آب

2-    اصلاح قوانین در عدم انطباق با وضعیت موجود محیط زیست  و تدوین قوانین جدید بازدارنده و تشویقی برای مشارکت عموم در حفاظت از محیط زیست وپیشنهاد تشکیل کمیسیون محیط زیست در مجلس

3-    ایجاد وزارت آب ، منابع طبیعی و محیط زیست برای گرفتن تصمیم گیری در تمامی امور آب ،منابع طبیعی و محیط زیست

4-    تدوین قوانین ایجاد نظام مدیریت محور و نرم افزاری آب و کاهش نقش نظام سخت افزاری آب خصوصاً در ساختارهای بهره برداری و توسعه منابع آب

5-    ایجادمدیریت یکپارچه و بهمپیوسته منابع آب در حوضه آبریز با رویکرد کنترل و برنامه ریزی منابع آب از بالادست تا پایین دست

6-    تشکیل شورای نظارت و برنامه ریزی حوضه های آبریز با مشارکت استان های یک حوضه آبریز

7-    اهتمام جدی و سرمایه گذاری در باز فرآوری و بازچرخانی آب مصرف شده به عنوان منابع آب جدید

8-    اجرای مجازات های تصریح شده در قانون برای مخربان و آلوده کنندگان محیط زیست و منابع آب مخصوصاً منابع آب شرب

9-    تأکید و نظارت بر حسن اجرای نتایج مطالعات زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی در طرح های عمرانی

10-انجام مطالعات برنامه ریزی منابع آب بر کل حوضه های آبریز قبل از در نظر گرفتن تخصیص منابع آب جدید بر روی هر حوضه آبریز

11-تأکید بر مطالعات اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی انتقال آب بین حوضه ای  و دخالت دادن این موارد در تصمیم­گیری اینگونه طرح ها

12- جلوگیری از مطالعه و اجرای طرح های انتقال آب حوضه به حوضه که در تعارض با با اصول آمایش سرزمینی و توسعه پایدار هستند.

13-تصویب روشهای تشویقی و تنبیهی برای اصلاح الگوی مصارف آب از طریق کنترل بر ارائه نهاده های کشاورزی و تسهیلات مالی بانک ها

14-تهیه لایحه قانونی رعایت سهم آب تالابها و دریاچه ها از رودخانه های تأمین کننده آب آنها بر اساس نظرات کارشناسان و استانداردهای بین المللی و توجه جدی به تالاب ها ، رودخانه ها و دریاچه ها به عنوان سرمایه های ارزشمند ملی

15-اهتمام جدی و سرمایه گذاری در باز فرآوری آب مصرف شده به عنوان منابع آب جدید

16- توجه به ظرفیت های سرمایه گذاری آب هر استان با تأکید بر حفظ محیط زیست ، توسعه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی

17-سرمایه گذاری در آبخیزداری حوزه های آبریز به عنوان رکن اصلی ایجاد منابع آب و تقویت ساختار آبخیزداری کشور

18- اختصاص بخشی ازدرآمد سدهادر انجام اقدامات حفاظت کمی و کیفی منابع آب وخاک حوضه بالادست

19-اعمال مجازاتهای سختگیرانهتر در مورد متخلفین حفر چاههای غیرمجاز و استفاده از موتور پمپ در بالادست سدها

20-طراحی چیدمان توسعه در هر حوضه آبخیز، مبتنی بر توانمندیهای بومشناختی و شناخت مزیتهای نسبی انحصاریاش مبتنی بر آموزه کاهش وابستگی معیشتی بر سرزمین، به نحوی که نیاز به طرحهای انتقال آب بینحوضهای جز برای رفع نیازهای ضروری شرب وجود نداشته باشد.

 

ب : مطالبات صنفی :

1-    ایجاد سیستم برای شایسته سالاری در نظام اداری  و عدم جابجایی مدیران و کارشناسان لایق و شایسته و تحقق شایسته سالاری طبق شرایط قانونی و مدون موجود و تقسیم سمت های مهم تخصصی بین شایستگان واقعی وکارشناسان مجرب همان فن

2-    توجه و تاکید بر تشکیل و تقویت نهادهای صنفی و حرفه ای بر اساس قانون اساسی و ماده 131 قانون کار و ماده 15 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی موجود

3-   تهیه ساز و کارهای برقراری تعامل مثبت سازمان ها و ارگانهای دولتی با نهادهای حرفه ای و صنفی به عنوان بازوهای نظارتی و مشورتی و توجه به نظرات کارشناسی

4-    توجه به کارشناسان و امور کارشناسی در قالب نهادهای قانونی غیر دولتی و برداشتن موانع ارتباط اقتصادی آنها با سازمان های دولتی در جهت تقویت بنیه مالی آنها

5-    اهتمام در  تشکیل سازمان نظام مهندسی آب  و محیط زیست در کشور برای سازماندهی حرفه ای دانش آموختگان علوم آب و نهادینه کردن ارزش آب به عنوان کالایی استراتژیک در معادلات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی

6-    تهیه قوانین تکمیلی برای توسعه منابع انسانی متخصص در شاخه های مختلف میان رشته ای علوم آب و محیط زیست کشور

7-    توزیع عادلانه منابع مالی برای طرح های توسعه منابع آب و آب و فاضلاب بر اساس ظرفیتها و نیازهای موجود در هر استان

8-    توجه به برنامه ها و سرمایه گذاری های انجام شده در پائین دست حوضه های آبریزدر مطالعات حوضه ها و و قبل از تخصیص منابع آب بالادست این حوضه ها

9-    اختصاص اعتبارات مناسب برای توسعه تحقیق و پژوهش در بخش آب و محیط زیست واستفاده از نیروهای علمی متخصص در بخش اجرا برای انجام پژوهش ها

10-     برداشتن موانع موجود در توسعه بخش خصوصی و کوچک سازی سازمان های دولتی با استفاده از نهادهای مردمی غیر دولتی به عنوان محور

11-     ایجاد خط ارتباطی و برگزاری نشست با نمایندگان نهادهای صنفی و حرفه ای در سطح شهرستان هر سال4 بار ، استان هر سال 2 بار و کشور هر سال یکبار برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان توسط نهادهای دولتی ذیربط به عنوان وظیفه سازمانی.

12-     انتقادپذیری دولتمردان از کارشناسان متخصص و جلوگیری از برچسب زدن ها ی سیاسی در انتقادهای علمی وتخصصی از سوی مسئولین اجرایی به متخصصان برای پوشاندن اشکالات فنی واجرایی.

13- در دسترس گذاشتن آمار واطلاعات فنی وعلمی برای عموم و اعلام معیارهای سنجش جهت گردش صحیح اطلاعات

14- ایجاد امکان انجام امور علمی ،پژوهشی وکمک در تعالی امور اجرایی با مشارکت بیشتر همه متخصصان

15- اهتمام در ایجاد سهولت و تخصیص یارانه برای تشکیل و تقویت شرکت های داشن بنیان در زمینه ی آب

16- ایجاد بانک تخصصی آب با شعار آب برای همه برای تقویت بنیه مالی بخش خصوصی فعال در بخش آب و توسعه فعالیت هاوخلاقیت های نرم افزاری آب

با امید به مشارکت آگاهانه و نمایش اوج مردمسالاری دینی ، توفیق همگان  را در این امر خطیر از خدوند سبحان خواستاریم و در انتظار پاسخ کاندیداهای محترم به مطالبات پیش گفته می مانیم.

انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان

دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
8 + 2 =